Sezonowa praca w Niemczech

Okres letni to nie tylko sezon urlopowy, ale i czas wytężonej pracy sezonowej dla tysięcy Polaków, którzy decydują się na poprawienie w tym czasie swego budżetu. Wiele z tych osób znajduje zatrudnienie za granicą. Z reguły są to uczniowie i studenci, którzy oprócz zarobku cenią sobie „szlifowanie” języka obcego, zdobywanie nowych doświadczeń i znajomości oraz podróżowanie i poznawanie innych kultur.

Niemieckie prawo zezwala na pracę dzieciom już od 13go roku życia, ale jedynie jeśli rodzice wyrażą na to pisemną zgodę. Ponadto istnieje szereg innych ograniczeń co do wykonywanej przez dzieci pracy – jej rodzaju, warunków i czasu. Natomiast 18-latkowie są traktowani przez prawo już jako osoby dorosłe i na takich zasadach mogą podejmować praca w Niemczech.

Wakacyjną praca w Niemczech obowiązują zasady normalnego opodatkowania. Pracownicy sezonowi mogą korzystać z najlepszej dla nich pierwszej klasy podatkowej, bo zarabiając poniżej określonej ustawowo kwoty wolnej od podatku, będą mogli otrzymać zwrot podatku z Niemiec.

Gdzie można znaleźć wakacyjną praca w Niemczech? Osoby dorosłe najszybciej znajdą zatrudnienie w rolnictwie, co obejmuje m.in. ogrodnictwo, sadownictwo, uprawę winorośli, szkółkarstwo, chów zwierząt, świadczenie usług na bazie rolnictwa, ogrodnictwa i hodowli zwierząt, a także pracę przy  przetwórstwie owoców i warzyw. Na pracowników sezonowych czeka również leśnictwo – tartaki i zakłady przetwórstwa drzewnego oraz gastronomia i hotelarstwo (w tym kempingi), a także nocne kluby i lokale rozrywkowe.

Praca w Niemczech czeka również przy obsłudze objazdowych imprez widowiskowych (jarmarki, kiermasze, wesołe miasteczka, festyny strzeleckie, sklepy objazdowe, strzelnice objazdowe, gastronomia pod namiotem, loterie i gry fantowe, cyrk) i innych imprez okolicznościowych.

Niemieckie prawo stanowi, że zagraniczni pracownicy sezonowi mają być zatrudniani na warunkach nie gorszych niż porównywalni pracownicy niemieccy. Wynagrodzenie polskich pracowników tymczasowych powinno więc odpowiadać taryfowym uregulowaniom lub płacy odpowiedniej dla danego rejonu. W zakresie czasu pracy obowiązują przepisy ustawy o czasie pracy.

Pracownicy z Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu i ubezpieczenia w ramach niemieckiego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Składek na to ubezpieczenie nie muszą jednak płacić pracownicy sezonowi, którzy zarabiają poniżej 400 euro miesięcznie albo przepracują mniej niż 50 dni w roku.

Znajomość języka niemieckiego nie jest warunkiem podjęcia pracy sezonowej, jednak ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy, może mieć wpływ na zatrudnienie. Dodatkowym atutem niewątpliwie jest znajomość języków obcych, ale nie tylko angielskiego. Najbardziej pożądane są języki azjatyckie i rosyjski, a także francuski i włoski. Ponieważ lato to sezon turystyczny, do Niemiec przyjeżdża wielu gości z zagranicy, dlatego często hotele oraz sektor gastronomiczny poszukują dodatkowych rąk do pracy. Pracy można poszukać też w miejscowościach wypoczynkowych, w których Niemcy spędzają urlopy.

Podsumowując: rolnictwo, budownictwo oraz hotelarstwo i gastronomia to branże, w których najłatwiej jest znaleźć sezonowa praca w Niemczech. Najbardziej popularny wśród Polaków jest tzw. „wyjazd na szparagi”. Nie jest tu wymagana znajomość języka, ani posiadanie specjalnych kwalifikacji. Sezon na szparagi trwa około 2 miesiące. Zaczyna się w kwietniu, a kończy w czerwcu.

Przeważnie praca w Niemczech przy zbiorach warzyw i owoców opłacana jest w systemie akordowym. W zależności od doświadczenia i szybkości pracy danej osoby, np. przy zbiorach szparagów, można zarobić nawet 2000 – 3000 euro za sezon, co daje ok. 7 euro na godzinę.

Praca w Niemczech przy zbiorach owoców – truskawek, malin, śliwek czy jabłek jest również bardzo popularna wśród Polaków. Praca przy zbiorach owoców (podobnie jak w Polsce), rozpoczyna się w maju, a kończy w październiku. Jest to także praca w systemie akordowym, a średnio na miesiąc można „wyciągnąć” od 1000 do 1500 euro.

Jednak nie wszyscy mogą podjąć praca w Niemczech w rolnictwie. To zajęcie nie należy do najłatwiejszych. Wymaga dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz odporności na wszelkie trudności. Pracuje się przeważnie 6 dni w tygodniu po około 10 godzin dziennie, w różnych warunkach pogodowych, również w deszczu. Mieszka się najczęściej w hotelach pracowniczych (po kilka osób w jednym pokoju) albo na kampingach, dlatego przed podjęciem sezonowej praca w Niemczech należy się dobrze zastanowić, czy jej się podoła.

Leave a Reply